Aktivitetsudvalget består af medlemmer, som alle er frivillige i samarittertjenesten i Aalborg.

Udvalget har det overordnede ansvar for driften af Aalborg Samaritterne.

Medlemmerne bliver valgt ved afstemning, på vores årlige "bestyrelsesmøder" i samarittergruppen i Røde Kors Aalborg. Alle aktive medlemmer i gruppen, uddannede såvel som ikke uddannede har stemmeret.

Alle medlemmer af aktivitetsudvalget har lige stemmevægt ved afstemning til store beslutninger.

Aktivitetslederen kan afgøre afstemningen ved stemmelighed.

Tages store beslutninger, som berører samaritternes fremtid eller generelt afdelingens virke i store træk, inddrages vagtledere og teamledere, ligesom det også kan komme på tale at alle aktive medlemmer høres og har stemmeret.

Hvis du ønsker at skrive en fælles besked til hele aktivitetsudvalget, kan dette gøres ved at sende en besked til:

ak-udvalg@aalborg-samaritterne.dk

Alle mailadresser i aktivitetsudvalget vil modtage din post, hvis du skriver til denne adresse.

Medlemmerne af aktivitetsudvalget kan findes under kontakt

Connection timed out